Public Ops Open Source voor Nederland

Public Ops is beheerder van open source software van en voor de (semi)overheid. We promoten het gebruik, werken aan de kwaliteit en slaan de brug tussen markt en overheid. Zo halen we publiek rendement uit publieke investering.

Ik wil graag meer informatie

Open source projecten

Bekijk alle projecten
Arrow pointing to the right
Helaas zijn er geen projecten gevonden
Union shape

Missie

Public Ops is een missie gedreven organisatie. Onze missie is publieke software – betaald met publieke middelen – beschikbaar houden voor publiek gebruik. We werken aan product ontwikkeling, community management en code kwaliteit.

Public Ops hanteert 4 principes

1

Beter

Veel pilots, veel proven concepts, maar uiteindelijk weinig succesvolle producten van en voor de overheid. Dat kan beter, maar dan moet het wel anders. De sleutel naar succes is niet open source, maar het goed beheren van open source software.
2

Open

Als beheerder moeten wij vertrouwen krijgen van de eigenaar - dat kan alleen als we radicaal open werken: een open boekhouding, open code, open aanbesteding.
3

Eerlijker

Publieke middelen moeten goed besteed worden en dat is dus niet in dividend voor aandeelhouders. Publieke investering moet leiden tot publieke waarde. Dat staat niet in de weg dat een bedrijf geld mag verdienen. Sterker nog, dat moet voor een duurzame relatie. Maar wel eerlijk.
4

Missiegedreven

Public Ops is steward owned - dat biedt de mogelijkheid om financieel voordeel volledig te scheiden van zeggenschap over de koers van het bedrijf. Daarmee staat de missie centraal en is winst een middel ten dienste van het doel.
Ik doe mee
Arrow pointing to the right
Diamond shape

Wat je kunt verwachten

Geen poespas meer en direct inzicht in het proces om het product te implementeren. Dit kan gemakkelijk zelf gedaan worden via de Github link of wij helpen u samen met één van onze implementatiepartners.

1

Bullet 1

Inventarisatie

Om een goede uitvraag te doen bij de partners, is een onafhankelijk opgesteld programma van eisen de basis.

2

Bullet 2

Partners

Wij vormen een netwerk van partners die samenwerken op basis van gedeelde waarden, zoals eerlijk, transparant en open.

3

Bullet 3

Bereikbaar

Wij zijn hét aanspreekpunt voor aanbieders en afnemers over de open source producten die aangeboden worden.

4

Bullet 4

Verbreden

Hoe meer we delen, hoe beter we worden. Gezamenlijke uitvoer en samen organiseren zorgt voor lagere kosten van beheer en organisatie.

Verhalen van anderen

Johnny zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Johnny zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Luna zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Johnny zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Luna zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Johnny zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Luna zegt...
@johnnyS

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Background Union
Background Union