Public Ops Open Source voor Nederland

Public Ops is beheerder van opensource software van en voor de (semi)overheid. We voeren regie over de samenwerking en slaan de brug tussen markt en overheid. Zo halen we publiek rendement uit publieke investering.

Ik wil graag meer informatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Missie

Public Ops is een missie gedreven organisatie. Onze missie is publieke software (betaald met publieke middelen) beschikbaar houden voor publiek gebruik. We werken we aan product ontwikkeling, community management en code kwaliteit.

Public Ops hanteert 4 principes

1

Beter

Veel pilots, veel proven concepts maar uiteindelijk weinig succesvolle producten van en voor de overheid. Dat kan beter maar dan moet het anders. De sleutel naar succes is niet opensource maar het goed beheren van opensource software.
2

Open

Als beheerder moeten wij vertrouwen krijgen van de eigenaar - dat kan alleen als we radicaal open werken: een open boekhouding, open code, open aanbesteding.
3

Eerlijker

Publieke middelen moeten goed besteed worden en dat is dus niet in dividend voor aandeelhouders. Publieke investering moet leiden tot publieke waarde. Dat staat niet in de weg dat een bedrijf geld mag verdienen. Sterker nog, dat moet voor een duurzame relatie. Maar wel eerlijk.
4

Missiegedreven

Public Ops is steward owned - dat biedt de mogelijkheid om financieel voordeel volledig te scheiden van zeggenschap over de koers van het bedrijf. Daarmee staat de missie centraal en is winst een middel ten dienste van het doel.
Ik doe mee
Arrow pointing to the right
Union shapeDiamond shape